Antti Kivi

Helsinkiläinen yrittäjä

Käyttöehdot

Tällä sivulla eriteltyjä ehtoja sovelletaan Visioston ylläpitämään www.anttikivi.fi-sivustoon.

Sivuston käyttöehdot

Käyttöoikeus

Sivujen käyttäjänä voit jakaa sivuilla olevia sisältöjä ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä ja palveluissa näiden ja niihin sovellettavien erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käyttöön sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. Käyttäjän itse jakaessa sisältöä tämän sivuston ulkopuolella, Visiosto ja Antti Kivi eivät ole vastuussa kolmansien tahojen käyttöehtojen alaisesta tietojenkäsittelystä.

Käyttäjänä voit kopioida, levittää, ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivustolla olevien valokuvien käyttö on kuitenkin kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan myynti tai käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty.

Immateriaalioikeudet

Www.anttikivi.fi-sivustolla olevan aineiston ja sisällön omistusoikeudet kuuluvat Visiostolle ja Antti Kivelle, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa, johon heillä on ainoastaan käyttöoikeus. Tällaisten sivustolla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun kolmansien materiaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat materiaalin tekijöillä tai rekisteröinnin haltijoilla.

Visiosto pidättää kaikki oikeudet nimen ”Visiosto” sekä muiden vastaavien immateriaalioikeuksiensa hyödyntämiseen. Tällaisten oikeuksien hyödyntäminen edellyttää aina Visioston etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus

Sivuilla olevat kirjoitukset sisältävät kirjoittajien henkilökohtaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Ne eivät ole kirjoittajien edustamien organisaatioiden virallisia kannanottoja. Kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Visiosto ja Antti Kivi eivät missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Visiosto ja Antti Kivi eivät myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Visiostolla ja Antti Kivellä on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan.

Www.anttikivi.fi-sivuilla on Visioston ja Antti Kiven itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Visioston ja Antti Kiven hallinnassa, eikä Visiostolla ja Antti Kivellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Visiosto ja Antti Kivi ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.