Antti Kivi

Helsinkiläinen yrittäjä

Ansioluettelo

Antti Kivi

Antti Kivi Jokapoika-paidassa

Pähkinänkuoressa

Ullanlinnalainen yrittäjä ja tekijä. Haluan oppia päivittäin uutta ja hymyillä paljon. Töissä olen Kokoomusnuorilla politiikan ja viestinnän suunnittelijana ja vapaalla opiskelen valtiotieteitä Helsingin yliopistossa.

Työkokemus

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry

Politiikan ja viestinnän suunnittelija

elokuusta 2021 alkaen

Helsingin Kokoomusnuoret ry

Järjestökoordinaattori

tammi–elokuu 2021

Puolustusvoimat, Pääesikunta

Toimittaja (varusmies), uutislehti Ruotuväki

syyskuu–joulukuu 2020

Visiosto oy

Toimitusjohtaja & yrittäjä

2019 alkaen

Olen kesästä 2019 alkaen toiminut kahden ystäväni kanssa sivutoimisesti viestintäalan yrittäjänä yhdessä omistamamme osakeyhtiön kautta. Minut on myös nimitetty paitsi hallituksen jäseneksi myös toimitusjohtajaksi yhtiössämme.

Oma erityisosaamiseni yhtiössämme on verkkosivustojen suunnittelu ja toteutus. Tämän lisäksi olen päävastuussa yhtiön hallinnosta ja taloudesta ja näin vastaan myös muun muassa yhtiön kirjanpidosta.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Varapuheenjohtaja

2019

Toimin koko vuoden luottamustoimessa Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtajana. Minut valittiin toimeen liiton liittokokouksessa syksyllä 2018, ja luottamustoimi oli kokopäivätyö.

Työssäni johdin Lukiolaisten Liittoa yhdessä kolmihenkisen puheenjohtajiston kanssa, minkä lisäksi johdin liiton järjestösektorin tiimiä, johon kuului lisäkseni kolme työntekijää.

Omalla vastuullani oli liiton 11 piirijärjestön toiminnan tukeminen ja koordinointi ja erityisesti piirijärjestöjen johtojen tukeminen, auttaminen ja kouluttaminen toiminnassa ympäri vuoden.

Vastuullani oli myös liiton valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen. Lukiolaisten Liitto järjestää vuosittain toistakymmentä valtakunnallista koulutustapahtumaa sekä liiton omille aktiiveille että lukioiden opiskelijakuntien toimijoille, joista suurimmat keräävät yli 200 osallistujaa.

Tämän lisäksi vastasin Lukiolaisten Liiton opiskelijakuntatoiminnasta, joka sisältää Suomen lukioiden opiskelijakuntien toiminnan tukemisen, lukioiden opiskelijakuntien toimijoiden koulutustapahtumien järjestämisen ja lukiolaisten osallisuuden edunvalvonnan valtakunnallisesti päätöksenteossa. Olin esimerkiksi monissa tilaisuuksissa ajamassa Lukiolaisten Liiton tavoitteita uusiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin, jotka vuonna 2019 hyväksyttiin.

Muu työkokemus

Näytä

Luottamustoimet

Reserviupseerikoulu

Reserviupseerikurssin 256 Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

2020

Helsingin Kokoomusnuoret ry

Piirihallituksen jäsen

2020

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Liittohallituksen jäsen

2018–2019

Hallituksen jäsenenä olin mukana koko Lukiolaisten Liiton erityisesti strategisessa johtamisessa sekä muussa ohjauksessa. Liittohallitus myös toimii kouluttajina liiton valtakunnallisissa tapahtumissa. Edustin myös liittoa muun muassa erilaisissa ministeriöiden tilaisuuksissa, erityisesti silloin uuden lukiolain valmisteluun liittyvissä asioissa. Vuonna 2019 olin myös hallituksen jäsen, koska toimin koko liiton varapuheenjohtajana.

Piiritoimikunnan puheenjohtaja

2017

Piiritoimikunnan puheenjohtajana johdin Lukiolaisten Liiton piiritoimikuntaa, joka on liiton piirijärjestöjen puheenjohtajistoista koostuva toimielin. Sen tehtävänä on yhdessä liittohallituksen kanssa kehittää liiton toimintaa ja tuoda liittohallituksen työskentelyyn erityisesti piirijärjestöjen näkökulman. Toimikunnan puheenjohtajana toimin myös toimikunnan edustajana liittohallituksen kokouksissa ja osallistuin hallituksen työskentelyyn niin sanotusti piirijärjestöjen soihdunkantajana.

Vantaan kaupunki

Nuorisovaltuutettu

2016–2017

Nuorisovaltuutettuna osallistuin Vantaan nuorisovaltuuston toimintaan ja kokouksiin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimia erityisesti nuorten äänitorvena ja edunvalvojana kaupungin päätöksenteossa. Osallistuin myös nuorisovaltuuston edustajana useita kertoja Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksiin, joissa olin muun muassa nuorten edustajana kaupungin budjetti- ja strategiapäätöksiä tehtäessä, ja Vantaan ruotsinkielisen lautakunnan, Svenska Kommitténin, kokouksiin nuorten edustajana.

Muita luottamustoimia

Näytä

Koulutus

Valtiotieteiden ylioppilas, taloustiede

Helsingin yliopisto

2020 alkaen, läsnä syksystä 2021 alkaen

Reserviupseeritutkinto

Maavoimien reserviupseerikurssi 256

Ylioppilastutkinto

Tikkurilan lukio

2015–2018

Arvosanat: LLLLLLEEEM

Valmistuin syksyn 2018 Suomen parhaana ylioppilaana. Lue Vantaan Sanomien juttu aiheesta.

Näytä arvosanojen erittely

Kielitaito

  • suomi: äidinkieli
  • englanti: erinomainen
  • ruotsi: sujuva
  • venäjä: perusteet
  • ranska: perusteet
  • latina: hyvä

Osaaminen

Viestintä

Hallitsen sujuvasti sosiaalisen median käytön, sen yleisimmät alustat ja sisällön optimoinnin. Tunnen tärkeimpien alustojen käyttötarkoitusten erot ja viestien terävöittämisen ja kanavan valitsemisen kohderyhmiä ajatellen.

Tekemisen ja kokemuksen kautta olen muovautunut itsevarmaksi, luontevaksi ja moninaiseksi esiintyjäksi ja kirjoittajaksi.

Hallinto ja talous

Minulla on vankka osaaminen yhdistysten ja yhtiöiden hallinnon ja kirjanpidon pyörittämisestä pestieni kautta.

Tapahtumatuotanto

Olen kartuttanut vahvan osaamisen tapahtumien järjestämiseen ja tapahtumatuotantoon. Suurimmat järjestämäni tapahtumat, joiden organisoinnissa olen ollut päävastuussa, ovat olleet lähes 250 osallistujan kokonaisuuksia.

Tietotekninen osaaminen

Taidan keskeiset ohjelmistot, kuten Microsoft 365 -ohjelmistot (entinen Microsoft Office), Visma Netvisor ja Adobe Photoshop.

Minulta luonnistuu tietojenkäsittelytieteen perusteet sekä ohjelmointi ja useita ohjelmointikieliä, muun muassa C++, Python, PHP, HTML, CSS, JavaScript ja Java.